Pripomienky, otázky, komentáre, sprevádzanie

Roman Delikát
e-mail: info@ron-del.net
tel: +421 903 600 031

Send Message