BRATISLAVA
  UDALOSTI
  STARÉ MESTO
   Avion, Blumentál
   Baštová ul.
   Biela ul.
   Dunajská ul.
   Františkánske nám.
   Gorkého ul.
   Grösslingová ul.
   Heydukova ulica - synagóga
   Hlavné nám./Central square
   Hodžovo nám./Suché Mýto
   Hviezdoslavovo nám.
   Kalvária/Calvary
   Kapitulská ul.
   Klariská, Klarisky
   Kollárovo nám.
   Laurinská ul.
   Medená ul.
   Michalská, Michalská brána
   Nábrežie - ľavé/Left quay
   Nám. Ľ. Štúra
   Nám. Slobody
   Nám. SNP/SNP square
   Nedbalova
   Panská ul.
   Podhradie - dnes
   Podhradie,Schlossgrund,geto
   Podhradie,Zuckerm.,Vydrica
   Prepoštská
   Primaciálne nám.
   Rybné námestie
   Sedlárska ul.
   Šafárikovo nám.
   Špitálska ul.
   Štefánikova ul.
   Štúrova ul.
   Uršulínska ul.
   Ventúrska ul.
   Vysoká ul.
   Zámocká ul.
   Župné nám.
  OBJEKTY/MIESTA
  RÔZNE
  MESTSKÉ ČASTI
  DEVÍN
  KARLOVA VES
  NOVÉ MESTO
  PETRŽALKA
  PRIEVOZ
  RUŽINOV
  DÚBRAVKA
  DOPRAVA
  DVE PERCENTÁ
  BLOGY
LINKS
KNIHA NÁVŠTEV/GUESTBOOK
KONTAKTY/CONTACTS




Podhradie pri Dunaji (Zuckermandel, Vydrica, Weidritz)

Nasleduje trochu viac histórie: Bratislavský hrad kvôli svojej strategickej polohe bol už osídľovaný veľmi dávno. Kvôli rieke Dunaj, ktorá nemala taký jednoznačný charakter ako dnes a neexistovali mosty začali v Podhradí vznikať prvé osady. Bolo to kvôli tomu, že zhruba v miestach kde stoja dnes pozostatky Vodnej veže bol brod cez Dunaj, ktorým sa dalo dostať na druhú stranu rieky. Ďalší takýto brod bol pri Devíne, čo bolo ojedinelé. Ojedinelé z toho dôvodu, že ďalšie brody boli zhruba 100 km od Bratislavy. Preto sa tu stretávali obchodné cesty z východu na západ a zo severu na juh. Podhradské osady mali svoj rázny charakter a žili svojim životom. Najmä po zbúraní mestských hradieb v rokoch 1775-78 vrátane Vydrickej brány, ktorou sa bolo možné dostať sa z mesta von, sa Podhradie pričlenilo k mestu (oficiálne rok 1850).
Podhradie sa rozkladalo od terajšieho tunela, po celom nábreží (Zuckermandel, Vydrica), v priestore pod hradom (židovské geto) a mestom (Kapitulská ulica, Konkatedrála sv. Martina) a hore Zámockou ulicou (židovské geto) k Palisádam. V roku 1913 požiar zničil časť židovského geta na Podhradí.
Po vypuknutí druhej svetovej vojny a následne holokaust neminul tento osud ani Bratislavské židovské geto. Ničili sa ľudské osudy, synagógy, domy... ...po vojne by si človek myslel, že dajú Židom pokoj. Omyl! Komunisti pokračovali ešte v horších čistkách ako nacisti. To sa dotklo aj Bratislavského Podhradia. Z rozhodnutia Národného výboru, územného plánu... sa od roku 1964 z Podhradím prestalo počítať. Mala tam ústiť Karloveská cesta (zhruba v miestach, kde je tunel), kde sa postavili tri činžiaky, ktoré okrem bytov nemajú naokolo nič (žiadne obchody!). Komunisti tvrdili, že domy sa zbúrali aj z hygienickych dôvodov (pavlačové domy, sociálne podmienky). Dielo skazy dokončila stavba druhého pevného mosta cez Dunaj, mosta Slovenského národného povstania 1969-73, dnešného Nového mesta. Z Podhradia zmizol Zuckermandel, Vydrica, židovské geto, ulice, námestia....skoro 380 domov.
Predmestie Zuckermandel sa rozkladalo na východ od Vydrickej brány pod hradným vrchom. Kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1423 obnovil privilégia starej osady. Priestor pod hradom bol 150-250 metrov, ohraničený na jednej strane vyše stometrovým Hradným vrchom na druhej strane Dunajom. Dve kľukaté uličky Prídavková a Vydrická široké 5, maximálne 7 metrov na jednom mieste vytvorili Podhradské nábrežie. Okrem toho boli tieto uličky popretínané malými, úzkymi, kľukatými, romantickými uličkami.
(podľa Pavel Dvořák - Zlatá kniha Bratislavy).
Uličky starého Podhradia:
Schlossberg (zbytok prvotnej osady Podhradie) - Mikulášska, Beblavého, Zámocké schody
Vydrica - Prídavkova ul, Jeseniove nábrežie
Zuckermandel - (Žižkova ul.) - neskoršie Dunajské nábrežie a rad priečnych uličiek, ktoré smerovali k Dunaju. Zástavba Zuckermandelu sa neskôr rozšírila na svah hradného kopca, kde vznikla Floriánska ulica, ulica na Vodnej veži. Medzi Vydricou a Zuckermandlom vzniklo Prístavné nábrežie.
(podľa skrípt BIS Ladislav Šášky - Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov II.)
Jediné pozitívne na búraní Podhradia bolo, že sa v roku 1967 vykonal archeologický výskum. Pod hradným vrchom boli objavené zvyšky Vodnej veže z 13. storočia, kde sa vyberalo mýto cez brod pri Dunaji. Vodná veža bola vyhodená do povetria v roku 1620 vojskami pri bojoch proti Bethlénovmu povstaniu. Tieto pozostatky boli zakonzervované. V priestore bývalého židovského geta boli objavené pozostatky stredovekých mestských hradieb, ktoré boli zrekonštruované a dnes ich vidieť po pravej strane smerom na Staromestskú ulicu.
Dovolím si tvrdiť, že ak by sa zachovala tvár Podhradia, tak by sme mali vlastnú Malú stranu. Dnes zostalo len zopár uličiek, kde boli nanovo vystavané domy, v súčasnosti sa predávajú pozemky pod hradom a ide sa tam vo veľkom stavať. Prvotné návrhy ma skôr šokovali. Nasledujúce zábery Ivana Krča zachytávajú Podhradie, jeho demoláciu.

Ďalšie fotografie z Podhradia:
Staré Podhradie - Schlossberg, Slossgrund, židovské geto
Rybné námestie
Podhradie - dnes
Zámocká ulica - znovu postavená


 STARÉ MESTO -> Podhradie,Zuckerm.,Vydrica : počet záznamov - 76

Staré podhradie
Staré podhradie
Staré podhradie
Staré podhradie
Staré podhradie
Staré podhradie
Nábrežie
Vydrica
Zuckermandel
Nábrežie
Nábrežie
1900
1900
1900
1900
Štefánik
1916
História
História
História
História
História
Dnes
1968
1969
1970
Zuckermandel
Domy
Domy
Domy
Kostolík
Kostolík
1968
Skala
Stredovek
Tunel
Tunel
Ulička
Súčasnosť
Súčasnosť
Vodná veža
Ulica
Ulica
Podhradie
Podhradie
1969
1970
Zuckermandel
1969
Zuckermandel
1969
Kúria
Kúria
Kúria
Schody
Staré nábrežie
Staré nábrežie
Staré nábrežie
Staré nábrežie
Podhradie
Podhradie
Podhradie
Silueta
Zima
Obce
Bez mosta
Panoráma
História
Súčasnosť
Súčasnosť
Tunel
Ulica.
Kostolík
Rybársky cech
Staré nábrežie
Zuckermandel


Copyright © Roman Delikát, www.ron-del.net, www.delikat.sk, 1998 - 2016.
Všetky práva vyhradené. Použitie fotografií z tejto stránky je možné len po mojom predchádzajúcom súhlase.