Bratislava sa dnes rozprestiera zhruba na ploche 368 km2. Pôvodne sa mesto začalo formovať pri brode cez Dunaj pod hradným kopcom, tu začala vznikať prvá Podhradská osada, ktorá sa rozšírila v 13. storočí.
Historické Staré mesto bolo veľmi malé, bolo chránené mestskými hradbami, ktoré boli obohnané vodnou priekopou. Vnútorné mesto sa začalo formovať okolo súčasného Hlavného námestia.

Prvé pripojenie dedinky Széplak, Schöndorf (súčasná spodná časť Obchodnej ulice a časť Kollárovho námestia) k mestu, o ktorom sa zachovala písomná zmienka bolo v roku 1288.

Okrem toho existovali aj predmestské osady, ktoré sa nachádzali neďaleko mestských brán: osada sv. Michala (Župné nám., Staromestská, Suché Mýto), osada sv. Vavrinca (dolná časť Nám. SNP, časť Špitálskej a Dunajskej), osada sv. Andreja (juhovýchodne od centra, nadväzovalo na ňu predmestie pred Rybárskou bránou).

Po zrúcaní mestských hradieb v rokoch 1775 – 78 sa k mestu pripájali predmestia a dedinky, ktoré dovtedy existovali pred nimi. V druhej polovici 19. storočia sa na predmestiach začínajú budovať priemyselné podniky a fabriky.

Ďalšie rozrastanie mesta vzniká pripojením prímestských obcí. Prvé pripojenie prímestskej obce sa uskutočnilo 1. 1. 1944 – Karlova Ves, ďalej 1. 4. 1946 – Devín, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača a Vajnory a posledné 1. 1. 1972 – Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice (spolu s Komárovom), Rusovce, Vrakuňa a Záhorská Bystrica.

Bratislava sa postupne rozrastá aj v súčasnosti. Jej predmestia sa ďalej rozširujú a v okolí 40 – 50 km sú nové satelitné štvrte dediniek, kde sa ľudia usádzajú a dochádzajú späť do Bratislavy za prácou alebo len tak, keď potrebujú.

1765 – mapa Prešporka

Mapa Prešporka z roku 1765