Staré Mesto, aké ho poznáme alebo nepoznáme…

Väčšina histórie Bratislavy je práve z tohoto územia, z tejto mestskej časti. Územie pod Bratislavským hradom sa začalo osídľovať kvôli svojej strategickej polohe pri brode cez Dunaj.

Prvá písomná zmienka o Bratislave je z roku 907 ako Brezalauspurc alebo Braslavespurch (Breslavov hrad) v Salzburských análoch. Konkrétne sa pod týmto hradom konala bitka pod hradom medzi Bavormi a starými Maďarmi. Neskôr sa objavil názov Breslawa civitas.

Rozhodnutím uhorského kráľa Ondreja III. boli Bratislave dňa 2. 12. 1291 udelené mestské práva.

Staré Mesto je práve tá časť, ktorú sme takmer tisíc rokov poznali pod názvom Prešporok, Pressburg alebo Pozsony.