Baštová ulica, veľmi úzka a romantická, ktorá bola budovaná pozdĺž mestských hradieb (Kapucínska) na konci 13. storočia a na začiatku 14. storočia. Ulica bola známa tým, že v dome č. 7 býval kedysi mestský kat. V súčasnosti na parcele domu č. 7 stojí už iný barokový dom z roku 1714. Preto sa až do druhej polovice 19. storočia volala Katova (Henkergasse). Do roboty to kat ďaleko nemal, väčšina popráv sa odohrávala na predmestí, zhruba v miestach pred Veľkým Baťom, resp. na Hlavnom námestí. V dome č. 2 sa v roku 1845 narodil Ján Nepomuk Batka, ktorý stál pri zrode mestského múzea. Od roku 1879 sa volá Baštová ulica.

Leave a comment