Vznikla začiatkom 20-teho storočia, vedie od Kolárskej po Mariánsku ulicu. Pred budovaním domov sem siahali záhrady domov zo Špitálskej a Obchodnej ulice. Najvýznamnejším objektom na tejto ulici je synagóga.

Bratislavská synagóga
Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou synagógou v Bratislave. Postavená bola v kubistickom slohu v rokoch 1923 – 1926 a je dielom bratislavského židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Synagóga dodnes slúži bratislavskej židovskej komunite a je významnou kultúrnou pamiatkou. Stála expozícia Židovského komunitného múzea s názvom „Bratislavskí židia a ich kultúrne dedičstvo“ je inštalovaná na prvom poschodí a pre verejnosť je otvorená v letných mesiacoch.
Zdroj: http://www.synagogue.sk/sk/

Bratislava Synagogue
The Heydukova Street Synagogue is the only synagogue in Bratislava. Constructed in 1923-1926, it is a Cubist building designed by the Bratislava-based Jewish architect Artur Szalatnai-Slatinsky and is listed as a national cultural monument. Orthodox in orientation, the synagogue still serves as an active Jewish house of worship. A Bratislava Jewish community museum with a permanent exhibition “The Jews of Bratislava and Their Heritage” is installed upstairs and during the summer season is open to the public.
By: http://www.synagogue.sk/en/